Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

CELAMI FUNDACJI SĄ:

  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, pozwalających na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególności badań źródłowych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski,
  • inicjowanie, organizowanie i promowanie dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków, w tym informowanie o najnowszych odkryciach i wynikach tych badań,
  • promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii, na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych oraz wyników badań nauk pomocniczych historii.

W pierwszym okresie swojej działalności Fundacja koncentruje się na organizacji i popularyzacji konkursu - Nagrody im. Tomasz Strzembosza. Nagroda w wysokości 20 tyś. zł. przyznawana będzie co roku, za najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii Polski.

:: AKTUALNOŚCI ::

DR ANNA WYLEGAŁA LAUREATKĄ Z 2022 :: 12.09.2022 r.

W 2022 roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce, Wydawnictwo Czarne (Wołowiec 2022), której autorką jest dr Anna Wylegała.


Dr Anna Wylegała (ur. 1982) - socjolożka, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 2006 r. ukończyła studia w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2012 r. studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych PAN. W listopadzie 2012 r. w IFiS PAN uzyskała stopień doktora nauk społecznych, w zakresie socjologii. Studiowała również na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie. Autorka książki Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich "Ziem Odzyskanych" (Toruń, 2014), której wersja angielska ukazała się w 2019 r. pt. Displaced Memories. Remembering and Forgetting in Post-War Poland and Ukraine. Współredaktorka tomu The Burden of the Past: History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine (Bloomington, 2020). Dotyczas publikowała m.in. w: "Zagłada Żydów. Studia i materiały" (2011/7), "Studia Socjologiczne" (2013/2; 2016/3), "Kultura i Społeczeństwo" (2014/3; 2015/2; 2018/1), "European Review of History" (2015/2), "Yad Vashem Studies" (2016/2), "Holokost i suchasnist" (2018/1), "Holocaust and Genocide Studies" (2020/3), "East European Politics and Societies" (2021/2), "Slavonic and East European Review" (2021/2) oraz w pracach zbiorowych. Jest także tłumaczką literatury ukraińskiej. W latach 2007-2012 pracownik programu "Historia Mówiona" Fundacji Ośrodka KARTA. Stypendystka m.in. Toronto University, Imre Kertész Kolleg Jena i United States Holocaust Memorial Museum. W pracy badawczej łączy metodologię nauk społecznych z warsztatem historycznym. Za książkę Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich "Ziem Odzyskanych" otrzymała Nagrodę Historyczną "Polityki" (2015 r.) oraz była nominowana do Nagrody im. T. Strzembosza (2015 r.), a za książkę Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce - otrzymała nominację do Nagrody Historycznej "Polityki" (2022 r.).

Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycieską książkę spośród pięciu nominowanych książek w tym roku, tj.:

Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Katarzyna Rembacka (2021 r.), dr Anna Wilk (2020 r.), dr Alicja Jarkowska-Natkaniec (2019 r.), dr Witold Bagieński (2018 r.), dr Justyna Dudek (2017 r.), dr Mariusz Zajączkowski (2016 r.), dr Ewa Rzeczkowska (2015 r.), dr Wojciech Frazik (2014 r.), dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013 r.), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).

Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości - Autor © : Piotr Kaszyca

Nagroda_2022 Nagroda_2022 Nagroda_2022 Nagroda_2022 Nagroda_2022 Nagroda_2022 Nagroda_2022 Nagroda_2022 Nagroda_2022 Nagroda_2022

RUSZYŁA XIV EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Styczeń - 2022 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji konkursu. Przypominamy, że do konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2022 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: konkurs(at)fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy o podanie koniecznie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. Będziemy także wdzięczni za wysłanie na powyżej wskazany adres ISP PAN dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

POLECAMY UWADZE :: >>>