Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

:: ARCHIWUM 2009 R. ::

DR JAROSŁAW PAŁKA :: LAUREAT NAGRODY ZA 2009 r.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, 11 września 2009 w Muzeum Powstania Warszawskiego, w sali im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego obyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. Tomasza Strzembosza. W tegorocznej - pierwszej edycji konkursu - przeprowadzonej we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, spośród kilkudziesięciu nadesłanych do Konkursu książek, nominowanych zostało pięć prac:

  • Grzegorz Jasiński - Żoliborz 1944. Dzieje militarne II Obwodu Okręgu Warszawa AK w Powstaniu Warszawskim.
  • Larysa Mikhailik (Larysa Michajlik) - Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956.
  • Jarosław Pałka - Generał Stefan Mossor (1896-1957). Biografia wojskowa.
  • Jarosław Rabiński - Konstanty Turowski. Życie. Działalność. Myśl społeczno-polityczna.
  • Rafał Reczek - Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956-1970.

Zwycięzcą Konkursu został dr Jarosław Pałka. Jarosław Pałka jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Zajmuje się historią polityczną i wojskową II wojny światowej oraz pierwszych lat powojennych. Publikował między innymi w "Przeglądzie Historyczno - Wojskowym", paryskich "Zeszytach Historycznych" i w "Karcie". Obecnie pracuje w Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią. Nagrodzona książka, to efekt jego wieloletnich badań nad życiorysem Gen. Stefan Mossora. Praca ta ukazała się w tym roku nakładem Oficyny Wydawniczej Rytm. Wyniki konkursu przedstawił przewodniczący Jury, Prezydent Ryszard Kaczorowski. Laudację na temat zwycięskiej książki wygłosił prof. Andrzej Paczkowski. Świadkami uroczystości byli licznie przybyli goście, wśród których nie zabrakło członków rodziny Prof. Tomasza Strzembosza oraz jego uczniów.


KSIĄŻKA DEDYKOWANA MISTRZOWI :: Maj - 2009 r.

Ukazała się ponad 500-stronicowa publikacja książkowa pt. "Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne" (Warszawa - Białystok 2009), która powstała z inicjatywy Pracowni Dziejów Ziem Wschodnich II RP w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Jej redaktorem naukowym jest dr Adam F. Baran. Dedykowana jest pamięci Profesora Tomasza Strzembosza (1930-2004), założyciela i wieloletniego kierownika pracowni. Jej autorami są pracownicy naukowi związani z pracownią oraz byli doktoranci prof. T. Strzembosza (kolejność przypadkowa: dr Janusz Marszalec, dr hab. Marek Wierzbicki, dr Irena Kozimala, dr Jarosław Kopiński, dr hab. Rafał Wnuk, mgr Ryszard Oleszkowicz, dr Sławomir Poleszak, dr Piotr Niwiński, dr hab. Grzegorz Motyka, dr hab. Tomasz Stryjek, dr Tomasz Łabuszewski, mgr Kazimierz Krajewski, mgr Dariusz Szamel, mgr Przemysław Zwiernik, mgr Mariusz Zajączkowski, dr Piotr Gawryszczak, mgr Waldemar Brenda i dr Adam F. Baran). Całość tomu poprzedza przedmowa autorstwa prof. Wojciecha Materskiego, dyrektora ISP PAN. Książka posiada także wkładkę - płytę CD pt. "Historyk to człowiek ciekawy". Jest to unikalny materiał archiwalny z zapisem dźwiękowym ostatniego, publicznego wystapienia prof. T. Strzembosza w Białymstoku (2 X 2004 r.) podczas promocji swojej ostatniej książki, który zrealizowała Barbara Bojaryn-Kazberuk z Polskiego Radia Białystok, także seminarzystka profesora. Książkę wydało Wydawnictwo ISP PAN w koedycji z Collegium Civitas oraz Polskim Radiem Białystok.

POLECAMY UWADZE :: >>>