Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

:: ARCHIWUM 2013 R. ::

KALISKI I KOWAL TEGOROCZNYMI LAUREATAMI :: 17 września - 2013 r.

17 września 2013 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już piątej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. Jury nominowało do tegorocznej nagrody pięć spośród wszystkich zgłoszonych książek, ale ostatecznie przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody po 10 tys. złotych za książki: Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, dr. Bartosza Kaliskiego i Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989, Wydawnictwa: ISP PAN, IPN i Trio, Warszawa 2012, dr. Pawła Kowala.

_
Dr Bartosz Kaliski jest absolwentem Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od 2006 r. pracownik naukowy Instytutu Historii PAN w Warszawie. Sekretarz Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” oraz redakcji „Kwartalnika Historycznego”. Autor książki: „Antysocjalistyczne zbiorowisko”? I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność (2003). Więcej...
Dr Paweł Kowal jest absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1996-1998 studiował w Collegium Invisible pod kierunkiem prof. Krystyny Kersten. Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Członek rad Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, Instytutu Spraw Publicznych, Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy "Wiedzieć Jak". Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Współpracownik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za politykę wschodnią. Poseł na Sejm RP (przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych) i do Parlamentu Europejskiego (od 2009 r.). Polski polityk, od czerwca 2011 r. prezes partii Polska Jest Najważniejsza. Wydał m.in. wybór pism Włodzimierza Bączkowskiego "O wschodnich problemach Polski" (Kraków 2000), "Nie jesteśmy ukrainofilami" (współautor, Wrocław 2002 i 2008). Więcej...

Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości:

Nagroda_2013 Nagroda_2013 Nagroda_2013 Nagroda_2013 Nagroda_2013 Nagroda_2013

Oto niektóre relacje prasowe dotyczące tegorocznych laureatów: Strona dr Pawła Kowala, "Gazeta Wyborcza", Dzieje.pl - Portal Historyczny, warszawa.naszemiasto.pl, Wirtualna Polska, Pamiec.pl - Portal Edukacyjny IPN, Polish History.pl - Portal Historyczny PAP - Nauka w Polsce.

NOMINOWANI DO NAGRODY - V EDYCJA :: Wrzesień - 2013 r.

We wtorek, 17 września 2013 r. o godz. 15.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79, Warszawa) odbędzie się uroczystość wręczenia kolejnej, już piątej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza. Jury w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski, dr hab. Marek Wierzbicki (Sekretarz Nagrody) nominowało do tegorocznej nagrody 5 spośród wszystkich nadesłanych książek (kolejność przypadkowa):

Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).

TERMIN UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRODY :: Sierpień - 2013 r.

W dniu 17 września 2013 r. (wtorek) odbędzie się tegoroczna uroczystość wręcznia piątej edycji Nagrody im. prof. T. Strzembosza. Tak jak w minionych latach, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Muzeum Powstania Warszawskiego - Sala im. Nowaka-Jeziorańskiego, godz. 15.00.

RUSZYŁA V EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Styczeń - 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2013 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

POLECAMY UWADZE :: >>>