Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

CELAMI FUNDACJI SĄ:

  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, pozwalających na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególności badań źródłowych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski,
  • inicjowanie, organizowanie i promowanie dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków, w tym informowanie o najnowszych odkryciach i wynikach tych badań,
  • promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii, na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych oraz wyników badań nauk pomocniczych historii.

W pierwszym okresie swojej działalności Fundacja koncentruje się na organizacji i popularyzacji konkursu - Nagrody im. Tomasz Strzembosza. Nagroda w wysokości 20 tyś. zł. przyznawana będzie co roku, za najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii Polski.

:: ARCHIWUM 2015 R. ::

DR EWA RZECZKOWSKA LAUREATKĄ Z 2015 :: 11 września - 2015 r.

11 września 2015 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już siódmej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. W tym roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956, Wydawnictwo Werset, Lublin 2014, której autorką jest dr Ewa Rzeczkowska. Książka ta jest pokłosiem doktoratu pomyślnie obronionego przez Autorkę w czerwcu 2009 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL Jana Pawła II w Lublinie. Promotorem w przewodzie był dr hab. Mirosław Piotrowski, profesor KUL. W 2010 r. praca ta (jeszcze w pierwotnym maszynopisie) została wyróżniona w konkursie na "Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego" (organizatorzy: IPN i Instytut Historii PAN).


Dr Ewa Rzeczkowska ukończyła historię (2004 r.) i prawo (2006 r.) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii KUL JPII - Katedra Historii Najnowszej. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii KUL JPII. Zajmuje się dziejami społeczno-politycznymi Europy w XX w., historią oporu społecznego w powojennej Polsce i Europie, stosunkami państwo-Kościół w XX w. oraz organami bezpieczeństwa PRL. Publikowała w piśmie "Glaukopis", "Tekach Komisji Historycznej Oddziału Lubelskiego PAN", piśmie IPN "Pamięć i Sprawiedliwość", "Roczniku Humanistycznym KUL" oraz "Przeglądzie Uniwersyteckim" wydawanym przez KUL. Jest też członkiem zarządu stowarzyszenia pn. "Europejski Instytut Studiów i Analiz" z siedzibą w Lublinie.

Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycieską książkę spośród pięciu nominowanych książek w tym roku, tj.:

Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Wojciech Frazik (2014 r.), dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013 r.), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).

Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa pt. "TOMASZ STRZEMBOSZ (1930-2004) - HARCERZ, UCZONY, OBYWATEL", przygotowana przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Co ważne, przy okazji spotkania przedstawiciele władz ZHR złożyli życzenia urodzinowe 85-letniemu, prof. Adamowi Strzemboszowi.

Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości:

Nagroda_2015 Nagroda_2015 Nagroda_2015 Nagroda_2015 Nagroda_2015 Nagroda_2015 Nagroda_2015 Nagroda_2015 Nagroda_2015 Nagroda_2015

oraz na stronie ZHR i prof. Mirosława Piotrowskiego.

Oto niektóre relacje prasowe dotyczące tegorocznej nagrody i laureatki: IPN Poznań, Przystanek Historia - Centrum Edukacyjne IPN; Wydawnictwo Werset; IPN; Wydawnictwo Naukowe UMK; Prof. Mirosław Piotrowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego; Gość Niedzielny (edycja: Gość Lubelski); KUL Jana Pawła II; LAJF Magazyn Lubelski; TVP Lublin;

RUSZYŁA VII EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Styczeń - 2015 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2015 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

POLECAMY UWADZE :: >>>