Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

:: ARCHIWUM 2011 R. ::

DR JOANNA HYTREK-HRYCIUK :: LAUREATKA NAGRODY ZA 2011 r.

III edycja Konkursu na najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii rozstrzygnięta. Zwycięzcą została Pani dr Joanna Hytrek-Hryciuk. Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości, autorstwa Roberta Danieluka ->>> Kliknij Tu !


Fot. © R. Danieluk ->>> All rights reserved by 1944.pl
12 września 2011 r. - Muzeum Powstania Warszawskiego. Uroczystość wręczenia Nagrody im. T. Strzembosza - od lewej: prof. M. Wierzbicki, prof. W. Materski, prof. A. Paczkowski i prof. T. Szarota

DR JOANNA HYTREK-HRYCIUK :: LAUREATKA NAGRODY ZA 2011 r.

III Edycja Konkursu na najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii rozstrzygnięta. Zwycięzcą została Pani dr Joanna Hytrek-Hryciuk. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu 12 września 2011 r. w gościnnych murach Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość ogłoszenia zwycięzcy naszego konkursu. Tegoroczna nagroda została przyznana przez Jury Pani dr Joannie Hytrek-Hryciuk za książkę: "Rosjanie nadchodzą. Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948", wydaną przez Wydawnictwo IPN we Wrocławiu. Nagrodzona książka jest doktoratem autorki, który napisała i obroniła w 2010 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Czapiewskiego. Laureatka jest absolwentką historii na UWr (2005 r.), aktualnie pracuje jako spacjalista w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego BEP IPN we Wrocławiu. W tegorocznej - trzeciej edycji Konkursu - spośród 20 nadesłanych do Konkursu nominowanych było, w kolejności alfabetycznej, pięć tytułów:

  • Marcin Chorązki, Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w latach 1939-1945, Kraków 2010.
  • Elżbieta Ciżewska, Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010.
  • Stanisław Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie.Harcerstwo w Polsce 1945-1980. Zarys problematyki ideowej i wychowawczej, Warszawa 2010
  • Joanna Hytrek-Hryciuk, "Rosjanie nadchodzą". Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, Wrocław 2010.
  • Joanna Sadowska, Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976), Warszawa 2010

W skład trzeciego Jury Konkursu wchodzą:
prof. dr hab. Tomasz Szarota - Przewodniczący Jury
Irena Lasota
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
prof. dr hab. Wojciech Materski
dr hab. Marek Wierzbicki - Sekretarz Nagrody


Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości, autorstwa Roberta Danieluka ->>> Kliknij Tu !


5 LAT STRONY STRZEMBOSZ.REPUBLIKA.PL :: Wrzesień - 2011 r.

15 września 2005 r. w Internecie założona została strona poświęcona pamięci prof. Tomasza Strzembosza - z podtytułem "Harcmistrz Rzeczypospolitej". Jej celem jest gromadzenie wszelkich objawów pamięci i inicjatyw dotyczących Druha Tomasza, ale nie tylko w obszarze harcerskiego zaangażowania. Skromny jubileusz zachęcił jej autora (jednego z członków Rady Fundacji im. T. Strzembosza) do zmiany wizerunku i od tego roku strona zmieniła swoje oblicze wizualne. Zachęcamy do lektury strony >>> http://strzembosz.republika.pl/

POLECAMY UWADZE :: >>>