Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

:: ARCHIWUM 2014 R. ::

DR WOJCIECH FRAZIK LAUREATEM Z 2014 :: 11 września - 2014 r.

11 września 2014 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już szóstej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. W tym roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993), Wydawnictwo IPN, Kraków 2013, której autorem jest dr Wojciech Frazik. Książka ta jest pokłosiem doktoratu pomyślnie obronionego przez Autora w grudniu 2012 r. na Wydziale Historycznym UJ. Promotorem w przewodzie był prof. dr hab. Czesław Brzoza.


Dr Wojciech Frazik jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1981-1989 był kolporterem wydawnictw drugiego obiegu i uczestnikiem ruchu oświaty niezależnej. W latach 1991-2000 był pracownikiem naukowym Instytutu Historii PAN oraz, w latach 1997-1998, także Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 r. jest pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, aktualnie pełni funkcję Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Bibliograf, badacz dziejów podziemia niepodległościowego, struktur łączności między Krajem a emigracją 1939-1956 oraz komunistycznego aparatu represji. Jest zastępca redaktora naczelnego "Zeszytów Historycznych WiN-u" i członkiem redakcji "Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944-1989".

Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycieską książkę spośród czterech nominowanych książek w tym roku, tj.:

Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013 r.), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).

Przyznanie nagrody poprzedziła konferencja naukowa "Profesor Tomasz Strzembosz - Człowiek, Uczony, Obywatel" zorganizowana przez IPN oraz Fundację im. Tomasza Strzembosza. Z tej okazji IPN rozpowszechniał także niewielką, okolicznościową broszurę z biogramem prof. T. Strzembosza, która według Prezesa IPN, dr. Łukasza Kamińskiego "została wydana w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej". Autorem tekstu tego opracowania jest prof. Marek Wierzbicki.

Pamiątkowe zdjęcia z konferencji:

Konferencja_2014 Konferencja_2014 Konferencja_2014 Konferencja_2014 Konferencja_2014 Konferencja_2014 Konferencja_2014 Konferencja_2014

Inne zdjęcia z konferencji i uroczystości: Przystanek Historia - Facebook

Oto niektóre relacje prasowe dotyczące konferencji i tegorocznego laureata: Dzieje.pl - Portal historyczny, Onet.pl, "Gazeta Wyborcza", Instytut Pamięci Narodowej, polishhistory.pl - portal historyczny, Telewizja Republika, Fundacja Niepodległości.

RUSZYŁA VI EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Styczeń - 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2014 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

POLECAMY UWADZE :: >>>