Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

:: ARCHIWUM 2010 R. ::

DR TADEUSZ RUZIKOWSKI :: LAUREAT NAGRODY ZA 2010 R.

10 września 2010 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego Fundacja zorganizowała uroczystość wręczenia Nagrody im. Tomasza Strzembosza w drugiej edycji naszego konkursu. Spośród ponad 20 nadesłanych książek, Jury Konkursu nagrodziło Tadeusza Ruzikowskiego za książkę: Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983. Wydawnictwo IPN, Warszawa 2009. Dr T. Ruzikowski jest historykiem, pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, członkiem Zarządu Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności". Autor przedstawia w niej historię stanu wojennego 1981-1983 w Warszawie oraz byłym województwie stołecznym. Opisuje poczynania aparatu władzy różnorodne formy sprzeciwu społecznego aktywność opozycji oraz szykany i represje wobec niej działania Kościołów chrześcijańskich a także ówczesne problemy dnia powszedniego. Publikację wzbogacają fragmenty relacji świadków wydarzeń członków PZPR komisarzy wojskowych działaczy opozycji różnego szczebla i przedstawicieli środowisk kościelnych. Uroczystości przewodniczył prof. Tomasz Szarota, który objął funkcję przewodniczącego Jury w miejsce tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego. Lista pozostałych nominowanych książek obejmowała ponadto:

  • Małgorzata Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980, Wydawnictwo IPN, Lublin 2009.
  • Tymoteusz Pawłowski, Armia marszałka Śmigłego. Idee rozbudowy Wojska Polskiego 1935-1939, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2009.
  • Adam Puławski, W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941-1942), Lublin 2009.
  • Ryszard Ziobroń, Historia żołnierza tułacza. Działalność emigracyjna generała Władysława Bortnowskiego, Rzeszów 2009.

HISTORYK ARMII KRAJOWEJ, HARCERZ I WYCHOWAWCA :: Luty - 2010 r.

Z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, na rynku księgarskim pojawiła się właśnie książka: "Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej, harcerz i wychowawca". Jej autorem jest dr Adam F. Baran, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN i nauczyciel, jeden z uczniów prof. T. Strzembosza. Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej RYTM Na stronie Wydawcy możemy przeczytać m.in.: "Książka opowiada o drodze życiowej Tomasza Strzembosza, postaci niezwykłej i wielowymiarowej, człowieka, który dla wielu środowisk jest niekwestionowanym autorytetem moralnym." W Przedmowie do książki płk. Czesław Cywiński, prezes ZG ŚZŻAK napisał m.in.: "Pierwsza książka z serii "Bóg-Honor-Ojczyzna", autorstwa prof. Józefa Szaniawskiego "Pułkownik Kukliński - tajna misja", cieszyła się wielkim zainteresowaniem Czytelników. Mam nadzieję, że i tak będzie z książką dr. Adama F. Baran o drodze życia prof. Tomasza Strzembosza, postaci wielowymiarowej: harcerza, społecznika, a przede wszystkim historyka, który jako pierwszy przebijał się przez bariery cenzury PRL-u i ukazywał prawdziwą historię Armii Krajowej, ofiarnie walcząc z fałszem i niesprawiedliwymi ocenami, pomniejszającymi jej dorobek i wierną służbę Rzeczypospolitej. Zachęcamy do lektury

PROMOCJA KSIĄŻKI "CZERWONE BAGNO" :: Styczeń - 2010 r.

14 stycznia 2010 R/ o godz. 18, w Domu Spotkań z Historią na ulicy Karowej 20 w Warszawie odbyło się spotkanie związane z wydaniem pod koniec 2009 r książki pt. "Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem, wrzesień 1939-czerwiec 1941". Autorami książki są śp. prof. Tomasz Strzembosz i dr hab. Rafał Wnuk. Zmarły w 2004 r. prof. T. Strzembosz zostawił w swym domowym archiwum materiały do książki, nad którą pracował w ostatnich miesiącach życia. Materiały te, na prośbę rodziny Profesora, zostały opracowane a następnie wzbogacone o wyniki własnych badań przez dr hab. Rafała Wnuka. Wynikiem tej pracy jest książka "Czerwone Bagno". Jest ona poświęcona dziejom konspiracji i partyzantki polskiej na obszarze Puszczy Augustowskiej oraz lasów i bagien rozciągających się po obu stronach Kanału Augustowskiego. Już na przełomie września i października 1939 r. zaczęły powstawać tam pierwsze siatki konspiracyjne i pierwsze bazy partyzanckie. Różnorodność i duża liczba tych spontanicznie kształtujących się organizacji podziemnych i grup partyzanckich, prowadzących nieraz bardzo skuteczne działania dywersyjne wobec sowieckich okupantów, jest ewenementem bez precedensu.

POLECAMY UWADZE :: >>>