Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

CELAMI FUNDACJI SĄ:

  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, pozwalających na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególności badań źródłowych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski,
  • inicjowanie, organizowanie i promowanie dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków, w tym informowanie o najnowszych odkryciach i wynikach tych badań,
  • promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii, na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych oraz wyników badań nauk pomocniczych historii.

W pierwszym okresie swojej działalności Fundacja koncentruje się na organizacji i popularyzacji konkursu - Nagrody im. Tomasz Strzembosza. Nagroda w wysokości 20 tyś. zł. przyznawana będzie co roku, za najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii Polski.

:: ARCHIWUM 2016 R. ::

DR MARIUSZ ZAJĄCZKOWSKI LAUREATEM Z 2016 :: 12 września - 2016 r.

12 września 2016 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już ósmej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. W tym roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944, Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej O/Lublin i Instytut Studiów Politycznych PAN, Lublin - Warszawa 2015, której autorem jest dr Mariusz Zajączkowski. Książka ta jest pokłosiem doktoratu pomyślnie obronionego przez Autora we wrześniu 2013 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Promotorem w przewodzie był dr hab. Grzegorz Motyka, profesor ISP PAN. W 2015 r. wyróżniona książka nominowana była do Nagrody im. Oskara Haleckiego w kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku w ramach VIII edycji konkursu "Książka Historyczna Roku".


Dr Mariusz Zajączkowski jest historykiem i politologiem. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN (Zakład Dziejów Ziem Wschodnich) oraz w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Oddziału IPN w Lublinie. Zajmuje się dziejami stosunków polsko-ukraińskich i działalności ukraińskiego podziemia na byłych i obecnych ziemiach Polski w okresie II wojny światowej i we wczesnych latach powojennych. Współredaktor tomu studiów pt. "Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej 'Kultury' " (Warszawa-Lublin-Szczecin 2014) i współautor Teki Edukacyjnej IPN pt. "Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947 (Lublin 2002)". W 2013 r. był współtwórcą wystawy IPN: "Polacy - Ukraińcy 1943–1945. "Antypolska akcja" OUN i UPA Bandery. Rzeź wołyńsko-galicyjska w dokumentach ukraińskich". Dotychczas publikował w pracach zbiorowych oraz na łamach pisma IPN "Pamięć i Sprawiedliwość" (nr 1/2006). Jest członkiem powstałego w 2015 r. Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, powołanego z inicjatywy IPN oraz Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycieską książkę spośród pięciu nominowanych książek w tym roku, tj.:

Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Ewa Rzeczkowska (2015 r.), dr Wojciech Frazik (2014 r.), dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013 r.), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).

Oto niektóre relacje prasowe dotyczące tegorocznej nagrody i laureata: "Gazeta Pomorska", Blog Polityczny M. Wałdocha, Informacje O/IPN w Lublinie, "Gazeta Pomorska", Centrala IPN, Chojnice24.pl, Polskie Radio Lublin.

RUSZYŁA VIII EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Styczeń - 2016 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2016 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

POLECAMY UWADZE :: >>>