Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

CELAMI FUNDACJI SĄ:

  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, pozwalających na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególności badań źródłowych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski,
  • inicjowanie, organizowanie i promowanie dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków, w tym informowanie o najnowszych odkryciach i wynikach tych badań,
  • promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii, na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych oraz wyników badań nauk pomocniczych historii.

W pierwszym okresie swojej działalności Fundacja koncentruje się na organizacji i popularyzacji konkursu - Nagrody im. Tomasz Strzembosza. Nagroda w wysokości 20 tyś. zł. przyznawana będzie co roku, za najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii Polski.

:: ARCHIWUM 2018 R. ::

DR WITOLD BAGIEŃSKI LAUREATEM Z 2018 :: 11 września 2018 r.

11 września 2018 r. o godz. 16.00 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" (ul. Marszałkowska 21/25) odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już dziesiątej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autorki/autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. W tym roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961, tom 1-2, Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej (Warszawa 2017), której autorem jest dr Witold Bagieński. Książka ta jest pokłosiem doktoratu pomyślnie obronionego przez Autora w październiku 2014 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Promotorem w przewodzie był prof. dr hab. Tadeusz Wolsza.

_

Dr Witold Bagieński jest historykiem, absolwentem Instytutu Historycznego UW (2005 r.). Pracuje w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (Wydział Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł). Zajmuje się badaniem dziejów wywiadu PRL oraz polskiej emigracji politycznej. Współautor trzytomowego wyboru źródeł pt. "Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa" (2010) oraz jednotomowego – "Afera 'Żelazo' w dokumentach MSW i PZPR" (2013). Jest też współautorem książki pt. "Konfidenci. Archiwa ujawniaja prawdę" (2015). Dotyczczas publikował m.in. w "Pamięć i Sprawiedliwość" (nr 1(23) - 2014. IPN), "Dziejach Najnowszych" (nr 3/2010; nr 1/2015) oraz w pracach zbiorowych.

Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycieską książkę spośród pięciu nominowanych książek w tym roku, tj.:

Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Justyna Dudek (2017 r.), dr Mariusz Zajączkowski (2016 r.), dr Ewa Rzeczkowska (2015 r.), dr Wojciech Frazik (2014 r.), dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013 r.), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).

Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości - Autor © : Piotr Życieński

Nagroda_2018 Nagroda_2018 Nagroda_2018 Nagroda_2018 Nagroda_2018 Nagroda_2018 Nagroda_2018 Nagroda_2018 Nagroda_2018 Nagroda_2018

Oto niektóre relacje prasowe dotyczące tegorocznej nagrody i laureata: IPN, IPN - cd.

RUSZYŁA X EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Styczeń - 2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2018 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

POLECAMY UWADZE :: >>>