Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

CELAMI FUNDACJI SĄ:

  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, pozwalających na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególności badań źródłowych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski,
  • inicjowanie, organizowanie i promowanie dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków, w tym informowanie o najnowszych odkryciach i wynikach tych badań,
  • promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii, na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych oraz wyników badań nauk pomocniczych historii.

W pierwszym okresie swojej działalności Fundacja koncentruje się na organizacji i popularyzacji konkursu - Nagrody im. Tomasz Strzembosza. Nagroda w wysokości 20 tyś. zł. przyznawana będzie co roku, za najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii Polski.

:: ARCHIWUM 2017 R. ::

DR JUSTYNA DUDEK LAUREATKĄ Z 2017 :: 11 września - 2017 r.

11 września 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już dziewiątej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. W tym roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant, Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej O/Lublin (Lublin 2016), której autorką jest dr Justyna Dudek. Książka ta jest pokłosiem doktoratu pomyślnie obronionego przez Autorkę w marcu 2015 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Promotorem w przewodzie był dr hab. Rafał Wnuk, profesor KUL.


Dr Justyna Dudek jest historykiem, absolwentką KUL. Pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Zajmuje się dziejami polskiego podziemia niepodległościowego po 1944 r. W 2011 r. w jej opracowaniu ukazała się w Lublinie książka wywiad-rzeka pt. "Bo mnie tylko wolność interesuje", będąca zapisem rozmów, które z Marianem Gołębiewskim przeprowadził w latach 1988-1989 w Nowym Jorku, Dariusz Balcerzyk. Dotyczczas publikowała m.in. w "Rocznikach Humanistycznych" (z. 2/2005; z. 3/2006, KUL), "Zeszytach Historycznych WiN-u" (nr 30/2009), "Res Historica" (40/2015, UMCS), "Dziejach Najnowszych" (nr 3/2015) oraz w pracach zbiorowych.

Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycieską książkę spośród pięciu nominowanych książek w tym roku, tj.:

Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Mariusz Zajączkowski (2016 r.), dr Ewa Rzeczkowska (2015 r.), dr Wojciech Frazik (2014 r.), dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013 r.), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).

Oto niektóre relacje prasowe dotyczące tegorocznej nagrody i laureatki: IPN, Radio Centrum - Lublin, Instytut Historii KUL (facebook), Dziennik Wschodni.

RUSZYŁA IX EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Styczeń - 2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2017 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

POLECAMY UWADZE :: >>>