Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

CELAMI FUNDACJI SĄ:

  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, pozwalających na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególności badań źródłowych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski,
  • inicjowanie, organizowanie i promowanie dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków, w tym informowanie o najnowszych odkryciach i wynikach tych badań,
  • promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii, na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych oraz wyników badań nauk pomocniczych historii.

W pierwszym okresie swojej działalności Fundacja koncentruje się na organizacji i popularyzacji konkursu - Nagrody im. Tomasz Strzembosza. Nagroda w wysokości 20 tyś. zł. przyznawana będzie co roku, za najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii Polski.

:: ARCHIWUM 2020 ::

DR ANNA WILK LAUREATKĄ Z 2020 :: 11.09.2020 r.

Przedstawiamy wyniki XII edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza dla Autorki/Autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

W tym roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989), Wydawca: Neriton (Warszawa 2019), której autorką jest dr Anna Wilk. Książka ta jest pokłosiem doktoratu z historii pomyślnie obronionego przez Autorkę w czerwcu 2018 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Promotorem w przewodzie był prof. dr hab. Rafał Wnuk.


Dr Anna Wilk (ur. 1986 r.) jest historykiem, absolwentką Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersysteu Lubelskiego Jana Pawła II (2011 r.), gdzie odbyła też studia doktoranckie. Publikowała m.in. w "Biuletynie Ukrainoznawczym" (14/2011), "Pamięć i Sprawiedliwość" (2/2012), "Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989" (1/2014), "Zbiór Humanistyczny" (6/2016 - Kijów) i w pracach zbiorowych. Interesuje się historią mniejszości narodowych oraz zagadnieniem polityki narodowościowej władz RP. Jej książka o Łemkach w lutym 2020 r. uzyskała nominację w VIII edycji konkursu literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora, w kategorii "Książka o Sądecczyźnie".

Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycieską książkę spośród pięciu nominowanych książek w tym roku, tj.:

Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Alicja Jarkowska-Natkaniec (2019 r.), dr Witold Bagieński (2018 r.), dr Justyna Dudek (2017 r.), dr Mariusz Zajączkowski (2016 r.), dr Ewa Rzeczkowska (2015 r.), dr Wojciech Frazik (2014 r.), dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013 r.), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).

Oto niektóre relacje prasowe i informacje dotyczące tegorocznej nagrody i laureatki: Wydział Nauk Humanistycznych KUL Jana Pawła II, Radio Lublin, Forum Akademickie, Opoka.news, Wydawnictwo Neriton - profil Fb.

XII EDYCJA KONKURSU - NOMINOWANI :: Lipiec - 2020 r.

11 września 2020 r. poznamy tegorocznego laureata (Autorkę lub Autora) konkursu o Nagrodę im. Tomasza Strzembosza. Jury wyłoni zwycięską książkę spośród pięciu nominowanych (kolejność przypadkowa):

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 organizatorzy zastrzegają inną formę uroczystości niż tradycyjna.

XII EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Kwiecień - 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą mailową na adres : konkurs@fundacjastrzembosza.pl. Prosimy o nie przesyłanie zgłoszeń ani książek pocztą tradycyjną do siedziby ISP PAN.

RUSZYŁA XII EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Styczeń - 2020 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji konkursu. Przypominamy, że do konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2020 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

POLECAMY UWADZE :: >>>