Dzięki historii miałem ciekawe - a sądzę, że także wartościowe - życie.
(T. Strzembosz, W stronę zachodzącego słońca. Życiorysy wpisane w polską historię, Warszawa 2003, s. 219)

CELAMI FUNDACJI SĄ:

  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, pozwalających na dotarcie do wiedzy o zdarzeniach minionych, w szczególności badań źródłowych w zakresie najnowszej historii powszechnej, w tym historii Polski,
  • inicjowanie, organizowanie i promowanie dorobku badawczego młodych, utalentowanych historyków, w tym informowanie o najnowszych odkryciach i wynikach tych badań,
  • promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii, na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych oraz wyników badań nauk pomocniczych historii.

W pierwszym okresie swojej działalności Fundacja koncentruje się na organizacji i popularyzacji konkursu - Nagrody im. Tomasz Strzembosza. Nagroda w wysokości 20 tyś. zł. przyznawana będzie co roku, za najlepszą debiutancką książkę dotyczącą najnowszej historii Polski.

:: ARCHIWUM 2019 ::

DR ALICJA JARKOWSKA-NATKANIEC LAUREATKĄ Z 2019 :: 11.09.2019 r.

11 września 2019 r. o godz. 16.00 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" (ul. Marszałkowska 21/25) odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już XI Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autorki/autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. W tym roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie, Wydawca: Universitas (Kraków 2018), której autorką jest dr Alicja Jarkowska-Natkaniec. Książka ta jest pokłosiem doktoratu pomyślnie obronionego przez Autorkę we wrześniu 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem w przewodzie był prof. dr hab. Stefan Gąsiorowski.


Dr Alicja Jarkowska-Natkaniec jest historykiem, judaistką, absolwentką Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012 r.), gdzie odbyła też studia doktoranckie. Obecnie pracownik naukowy UJ, Zakład Historii Polski Najnowszej i stypendystka Claims Conference Saul Kagan Fellowship in Advanced Shoah Studies. Jest współredaktorką dwóch tomów (16 i 34) "Archiwum Ringelbluma" (Warszawa 2016). Publikowała m.in. w "Yad Vashem Studies" (46-1/2018), "Scripta Judaica Cracoviensia 11" (2013), "Studiach Historycznych" (3/2013) i w pracach zbiorowych. Jest członkinią Towarzystwa Miłośników Zabytków i Historii Krakowa, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i European Association for Jewish Studies.

Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycieską książkę spośród pięciu nominowanych książek w tym roku, tj.:

Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Witold Bagieński (2018 r.), dr Justyna Dudek (2017 r.), dr Mariusz Zajączkowski (2016 r.), dr Ewa Rzeczkowska (2015 r.), dr Wojciech Frazik (2014 r.), dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013 r.), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012 r.), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.), dr Tadeusz Ruzikowski (2010 r.) i dr Jarosław Pałka (2009 r.).

Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości - Autor © : Aleksandra Wierzchowska

Nagroda_2019 Nagroda_2019 Nagroda_2019 Nagroda_2019 Nagroda_2019 Nagroda_2019 Nagroda_2019 Nagroda_2019 Nagroda_2019 Nagroda_2019

Oto niektóre relacje prasowe dotyczące tegorocznej nagrody i laureatki: Universitas.

RUSZYŁA XI EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ :: Styczeń - 2019 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji konkursu. Przypominamy, że do konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2019 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

POLECAMY UWADZE :: >>>